Beschermingsmaatregelen

REACH-verklaring

  • Zinacor S.A. verklaart dat zijn producten voldoen aan de wettelijke verplichtingen volgens artikel 33 van de Europese richtlijn REACH 1907/2006 (registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) die van kracht werd op 01-06-2007.
  • Op basis van de geldende vereisten ten aanzien van informatieverstrekking (onder artikel 33) kunnen wij bevestigen dat geen van de producten van Zinacor S.A. die hieronder zijn vermeld, stoffen bevatten die zijn vermeld op de ‘kandidatenlijst’ van het ECHA (lijst van zeer zorgwekkende stoffen SVHC volgens artikel 59 van REACH in een concentratie van meer dan 0,1% massa/massa)
  • Zinkanodes                                                      Zinkbanden
  • Zinkbladen                                                       Zinkdraden
  • Zink-aluminiumdraden                                       Tin-zinkdraden
  • Zinklegeringen voor smelterijen                            Tin-koperdraden
  • Zinkpoeder                                                       Ecologisch witmetaaldraad
  • Zinacor S.A. en zijn leveranciers controleren voortdurend de huidige ‘kandidatenlijst’ ECHA op wijzigingen en toevoegingen en leveren de nodige gegevens volgens de REACH-regels. De huidige geldende ‘kandidatenlijst’ is beschikbaar op de website van het Europees Agentschap voor chemische stoffen via de link: https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Norm ISO 2063

Vergoot uw kennis

Contact

Onderschat het belang van een gesprek met ons niet

Wij gebruiken cookies om uw online ervaring te verbeteren.
Ga voor meer informatie naar ons privacybeleid