Privacy

Waarom deze privacyverklaring?

Zinacor hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en uw persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens volgens de geldende wet- en regelgeving, met name de wet van 8 december 1992 ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens (‘Wet persoonsgegevens’) en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘Verordening’).

Wij willen u daarom informeren over eventuele verwerking van uw persoonsgegevens en over uw rechten op dit gebied. Door ons platform / onze website / onze toepassing te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Zinacor op de wijze zoals beschreven in dit document.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Aanmerkelijke wijzigingen zullen duidelijk worden aangegeven op ons platform / onze website / onze toepassing. Wij raden echter aan om dit document regelmatig te raadplegen.

Met betrekking tot de vereisten van de AVG willen wij u graag informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens op deze website. Deze verklaring is bedoeld voor alle bezoekers van onze website.

 

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Zinacor S.A.

Rue de Chênée 53 te Angleur, België

+32 (0)4 366.64.74

info@zinacor.be

 

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

1. De gegevens die u ons meedeelt:

Contactformulier

Bij een vraag aan ons verkoopteam, een technische vraag of een sollicitatie via ons contactformulier verzamelen wij de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijf, adres, woonplaats en postcode.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw vraag beter te kunnen begrijpen en om een snelle reactie te kunnen garanderen door een geschikte persoon en in uw taal.

2. Gegevens die automatisch worden verzameld:

Zinacor informeert u graag zo exact mogelijk over de regels rond het gebruik van cookies en over de typen cookies die wij op onze website gebruiken. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Met deze cookies kan Zinacor uw bezoek aan onze website optimaliseren door uw technische voorkeuren te onthouden (zoals taalkeuze, nieuwsbrief enz.) en door u aanbiedingen en diensten aan te bieden die beter aansluiten op uw behoeften.

Wilt u de internetsite van Zinacor gebruiken, dan kunt u het beste cookies inschakelen. Wanneer cookies zijn uitgeschakeld, kunnen wij niet garanderen dat uw bezoek aan onze website volledig zonder technische problemen verloopt. U bent echter volkomen vrij om cookies uit te schakelen als u dat wenst.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek en uw gebruik van onze internetsite te verbeteren. De cookies die wij gebruiken, zijn veilig. De gegevens die wij met deze cookies verzamelen, helpen ons eventuele fouten op onze internetsite op te sporen en om u specifieke en gepersonaliseerde diensten aan te bieden waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd zou kunnen zijn.

 

Wat voor typen cookies gebruikt Zinacor?

Wij onderscheiden de volgende typen cookies, naargelang hun doeleinde:

 • Essentiële/strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het correcte functioneren van onze internetsite; ze kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden geconfigureerd in reactie op handelingen die u op onze internetsite uitvoert, zoals het instellen van uw vertrouwelijkheidsparameters, uw verbindingsidentificatie of het invullen van onze formulieren. Met deze cookies kunnen wij uw navigatie op onze internetsite vergemakkelijken (bijvoorbeeld: teruggaan naar een eerdere pagina enz.).

 • Niet-essentiële cookies

Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor een goed functioneren van onze internetsite, maar helpen ons om u een betere en meer persoonlijke gebruikservaring te bieden.

 • Functionele cookies

Met deze cookies kunnen wij u een betere en meer persoonlijke gebruikservaring op onze internetsite bieden. Deze cookies kunnen op uw computer worden geplaatst door Zinacor of door externe leveranciers waarvan we de diensten op onze pagina’s hebben toegevoegd.

 • Analytische cookies

Met deze cookies kunnen wij de bezoeken en het verkeer op onze internetsite analyseren om de prestaties van onze internetsite te meten en verbeteren. Met deze cookies kunnen wij zien welke pagina’s het populairst zijn en welke het meest bezocht worden door onze bezoekers.

 • Tracking-cookies

Deze cookies kunnen op onze internetsite worden geplaatst door onze publicitaire partners. Deze ondernemingen kunnen ze gebruiken om uw voorkeuren te leren kennen en om u gerichte reclame te kunnen bieden op andere internetsites.

Wij gebruiken twee typen cookies, onze eigen cookies en cookies van zorgvuldig gekozen partners met wie wij samenwerken en die reclame maken voor onze diensten op hun internetsites.

EIGEN COOKIES
Naam Type Opslagtijd
Sessie-cookie Essentiële/strikt noodzakelijke cookie 24 uur
COOKIES VAN DERDEN
Naam Type Opslagtijd
Google Analytics Analytische cookie 24 uur

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

De enige verwerking van persoonsgegevens op deze internetsite heeft als doel om een goed functioneren van de website te garanderen. Het is in ons legitiem belang om u een zo goed mogelijke navigatie op onze website te bieden.

Zinacor verzamelt uw persoonsgegevens met als enige doel u een optimale, gepersonaliseerde gebruikservaring te bieden met volledige veiligheid van de website / het platform / de toepassing. Het verzamelen van uw persoonsgegevens kan uitgebreid worden wanneer u onze website / ons platform / onze toepassing intensiever gebruikt.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is dus essentieel voor het goede functioneren van de website / het platform / de toepassing en voor het leveren van onze diensten. Zinacor verplicht zich ertoe om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • U toegang bieden tot uw ‘gebruikersaccount’;
 • Zorgen voor dienst na verkoop;
 • Beheer van de contractuele betrekkingen;
 • De gebruiker een algemene maar ook persoonlijke service bieden door nuttige informatie te verstrekken, ondersteuning te bieden en klachten af te handelen;
 • Verbeteren en personaliseren van onze diensten en producten;
 • Opsporen van fraude, fouten en crimineel gedrag.

Wanneer u onze website / ons platform / onze toepassing bezoekt, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Met deze gegevens kunnen wij uw gebruikservaring optimaliseren. Het gaat om uw IP-adres, het geografische gebied van uw bezoek, de datum en tijd van uw bezoek en de door u bezochte pagina’s. Door onze website / ons platform / onze toepassing te bezoeken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

U hebt controle over de gegevens die u ons meedeelt. Wanneer de gegevens onvolledig of onjuist zijn, behoudt Zinacor zich het recht voor om bepaalde handelingen tijdelijk of permanent te onderbreken of te annuleren.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor interne doeleinden. Uw persoonsgegevens worden dus niet verkocht, doorgegeven of verzonden aan derden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Zinacor heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om inbreuk op de gegevens te voorkomen.

 

Hoe kan ik zien welke cookies op mijn apparaat zijn geïnstalleerd en hoe kan ik ze verwijderen?

Als u wilt weten welke cookies op uw apparaat zijn geïnstalleerd of als u ze wilt verwijderen, kunt u een instelling van uw browser gebruiken. U vindt meer uitleg over hoe u te werk moet gaan via onderstaande koppelingen.

Firefox Chrome Safari Internet Explorer

 

Wat zijn uw rechten?

U hebt rechten waarmee u de controle over uw persoonsgegevens kunt behouden. Als u een vraag of probleem hebt met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, neemt u contact met ons op.

1. Recht op een eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt volgens de legitieme doeleinden van punt 4. Ze worden verzameld en verwerkt op toereikende, ter zake dienende en niet-bovenmatige manier en worden niet langer bewaard dan nodig is voor de beoogde doeleinden.

Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om het risico op inbreuk of onwettige of niet-goedgekeurde verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. In het geval van inbraak in deze informatiesystemen neemt Zinacor onmiddellijk alle nodige maatregelen om de schade tot een minimum te beperken.

2. Recht op toegang

Wanneer u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dan het recht om antwoord te krijgen op vragen naar de doeleinden van de verwerking, de soorten betroffen gegevens, de soorten ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt, de criteria op grond waarvan is bepaald hoelang de gegevens worden bewaard en de rechten die u hebt ten aanzien van uw gegevens.

3. Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf de noodzakelijke wijzigingen in diens ‘gebruikersaccount’ aan te brengen, maar u kunt ons ook schriftelijk een verzoek sturen.

4. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende situaties:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor het beoogde doel;
 • U trekt uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • U hebt uw recht van bezwaar op geldige wijze geuit;
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd vanwege een wettelijke verplichting.

Zinacor besluit naar eigen inzicht of bovenstaande criteria van toepassing zijn.

5. Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, met name als er geschillen bestaan ten aanzien van de juistheid van de gegevens, als uw gegevens op onwettige wijze zijn verwerkt, als de gegevens noodzakelijk zijn voor een juridische procedure of voor de tijd die Zinacor nodig heeft om vast te stellen of u met recht een beroep doet op uw recht van gegevenswissing.

6. Recht van bezwaar

U hebt bovendien op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Zinacor stopt met de verwerking van uw persoonsgegevens tenzij wij kunnen aanvoeren dat er legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw recht van bezwaar.

7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om al uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Op uw verzoek kunnen de gegevens worden doorgegeven aan een andere leverancier, voor zover dat technisch mogelijk is.

8. Recht op intrekken van uw instemming

U kunt op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de geldigheid van de verwerking vóór het moment van intrekken.

 

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Hebt u een vraag of wilt u uw rechten geldend maken? Neem contact met ons op.

 Post               

Zinacor – Data Protection

Rue de Chênée 53

4031 Angleur, België

✅ E-mail                           

info@zinacor.be

Als u contact met ons opneemt om uw rechten geldend te maken, geven we binnen een maand antwoord.

In uitzonderlijke gevallen kan deze tijd worden verlengd (tot maximaal 3 maanden) maar dan geven we u de reden binnen een termijn van een maand.

Wilt u uw rechten leren kennen, dan nodigen wij u uit om de uitleg te lezen op de website van de verantwoordelijke autoriteit gegevensbescherming door op deze link te klikken: UW RECHTEN

Wij gebruiken cookies om uw online ervaring te verbeteren.
Ga voor meer informatie naar ons privacybeleid