Juridische informatie

1. Zinacor S.A.

Zinacor S.A. heeft als zetel rue de Chênée 53, 4031 Angleur, België en is ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0462.156.795. Zinacor S.A. is de verantwoordelijke uitgever van deze website.

2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door deze website te gebruiken, wordt u geacht zonder voorbehoud akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden en de regels van onze website. Deze voorwaarden kunnen wijzigen, wij raden u dus aan ze regelmatig te raadplegen.

3. Gebruik van de website

De inhoud van deze website wordt alleen ter beschikking gesteld om algemene informatie te geven over Zinacor S.A. en diens activiteiten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in het kader van de diensten die op deze website worden aangeboden en voor uw persoonlijk gebruik.

4. Onrechtmatig en verboden gebruik

U verplicht uzelf om deze website te gebruiken conform de wet en de juridische en contractuele voorwaarden. U mag deze op geen enkele wijze gebruiken die de belangen van Zinacor S.A. of diens klanten schaadt.

  5. Garantie en beperking van aansprakelijkheid

  Gebruik van deze website gebeurt onder uw verantwoordelijkheid als gebruiker. Alle elementen die u downloadt of op een andere manier verkrijgt tijdens het gebruik van de dienst zijn voor uw eigen risico. Alleen u bent verantwoordelijk voor alle schade aan uw computer of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van deze elementen.

  Zinacor S.A. doet al het redelijkerwijs mogelijke om ervoor te zorgen dat de informatie op de website actueel is, voor zover bekend. Zinacor S.A. garandeert echter niet dat deze informatie adequaat, exact en volledig is, noch dat de website altijd en in alle opzichten volledig en actueel zal zijn. De gegevens op deze website kunnen inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden en typefouten bevatten. Deze gegevens worden verstrekt als richtlijn en worden periodiek gewijzigd.

  In het algemeen kan Zinacor S.A. in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade, noch voor welke schade van welke aard dan ook die voortkomt uit het gebruik van deze website of uit het niet kunnen gebruiken van deze website om welke reden dan ook, of deze verantwoordelijkheid nu contractueel, strafrechtelijk of semi-strafrechtelijk van aard is, of dat deze is gebaseerd op een onopzettelijke of andere verantwoordelijkheid, ook als Zinacor S.A. is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade. Zinacor S.A. kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor handelingen van internetgebruikers.

  6. Contactgegevens

  U kunt uw opmerkingen, suggesties en overige commentaar per e-mail versturen naar het volgende adres: info@zinacor.com of per post naar het volgende adres: Zinacor S.A., rue de Chênée 53, 4031 Angleur, België.

  7. Intellectuele eigendomsrechten

  Alle toegankelijke elementen op deze website en hun samenstelling en indeling (tekst, foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, video’s, software, gegevensbanken, gegevens enz.) worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

  Afgezien van expliciete voorzieningen mag u in geen geval zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zinacor S.A. deze website kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, distribueren, verspreiden, doorgeven zonder licentie, overdragen of verkopen, op welke manier dan ook.

  8. Bescherming van persoonsgegevens

  Tijdens uw bezoek aan onze website / ons platform / onze toepassing kunnen er cookies worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Wij gebruiken cookies om een optimale gebruikservaring te bieden aan onze regelmatige bezoekers.

  Voor meer informatie over hoe wij deze cookies gebruiken, raadpleegt u onze Privacyverklaring.

  Als u onze website / ons platform / onze toepassing bezoekt, kunt u het beste cookies inschakelen. U bent echter vrij om ze uit te schakelen via de instellingen van uw browser. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.

  Wij gebruiken cookies om uw online ervaring te verbeteren.
  Ga voor meer informatie naar ons privacybeleid